U bent hier: Home - Risico's - Trillingen

Printvriendelijke versie

 
 
 

Trillingen


Bijna iedereen die bij zijn werk gebruikmaakt van machines, apparaten en voertuigen, heeft te maken met trillingen. Er zijn twee soorten trillingen: hand-armtrillingen en lichaamstrillingen. Hand-armtrillingen komen via de handen het lichaam binnen en worden bijvoorbeeld veroorzaakt door handmatige boormachines, schuurmachines, etc. Lichaamstrillingen zijn trillingen die via een steunvlak (de stoel of de vloer) het lichaam binnenkomen, bijvoorbeeld bij een heftruck. Mensen die bloot staan aan trillingen hebben een grotere kans op rugklachten, schouderklachten of het witte vinger syndroom (beschadigde zenuwen en bloedvaten in de handen). Klachten door trillingen worden vaak pas op lange termijn merkbaar.
Verzwarende omstandigheden zijn werken in een gedraaide houding (omkijken) en werken in een koude omgeving. Voor vrouwelijke werknemers wijzen wij op de Handreiking Arbomaatregelen zwangerschap & arbeid van stichting van de Arbeid.

Welke beroepen hebben te maken met trillingen?

Spuiter-afwerker (schuren)
Vorkheftruckchauffeur


Wat zegt de wet- en regelgeving?


Wettelijke regelingen

Arbobesluit


Arbobesluit: Artikel 6.11a Definities, grenswaarden en actiewaarden;
  • Hierin worden onder andere grenzen aangegeven voor de mate waarin werknemers mogen worden blootgesteld aan trillingen via zogenoemde grenswaarden en actiewaarden. Voor hand-armtrillingen gelden de volgende grenzen:
    • Een actiewaarde (2,5 m/s over een achturige werkdag): bij overschrijding van de actiewaarde mag de werknemer wel doorwerken, maar moet de werkgever maatregelen. nemen om de trillingen te verminderen.
    • Een grenswaarde (5 m/s over een achturige werkdag): dit is de absolute bovengrens. Deze grens mag nooit worden overschreden.


Arbobesluit: Artikel 6.11b Nadere voorschriften inventarisatie en evaluatie, beoordelen en meten.

Arbobesluit: Artikel 6.11c Voorkomen of beperken van schadelijke trillingen.


Arbobesluit: Artikel 6.11d Voorlichting en onderricht.


Arbobesluit: Artikel 6.11e Arbeidsgezondheidskundig onderzoek inzake trillingen.

Meer informatie:


 
 
 

< terug naar vorige pagina