U bent hier: Home - Risico's - Duwen en trekken

Printvriendelijke versie

 
 
 

Duwen en trekken


Werknemers die elke dag zware lasten duwen en trekken hebben een grotere kans op rugklachten dan werknemers die dat niet doen. Het is dus belangrijk dat werknemers niet te zwaar duwen en trekken en waar nodig mechanische hulpmiddelen gebruiken. Door duwen en trekken van zware lasten kunnen werknemers hun spieren, banden en gewrichten overbelasten en beschadigen. Voor vrouwelijke werknemers wijzen wij op de Handreiking Arbomaatregelen zwangerschap & arbeid van stichting van de Arbeid.


Welke beroepen hebben te maken met duwen en trekken?
Chauffeur
Machinaal houtbewerker
Machinaal houtbewerker CNC
Magazijnmedewerker-Expeditiemedewerker
Matrassenmaker-Kernenplakker
Medewerker afmontage extern
Medewerker afmontage intern
Metaalbewerker
Meubelmaker
Meubelstoffeerder
Naaister-Stikster
Plakker-Fineerder-Lamineerder-(Hout)buiger
Spuiter-Afwerker

Wat zegt de wet- en regelgeving?

Arbobesluit Hoofdstuk 5 afd.1 Fysieke belasting
Arbobesluit: Artikel 5.1 Definitie richtlijn;
 • Richtlijn 90/269/EEG betreffende de minimum veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het handmatig hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel voor de werknemers .

Arbobesluit: Artikel 5.2 Voorkomen gevaren;
 • Als werkgever moet u zorgen dat fysieke belasting geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers. Dit kunt u doen door maatregelen te nemen m.b.t.:
  • de organisatie van het werk, zoals de afstand waarover uw werknemers objecten tillen,dragen, trekken of duwen;
  • de inrichting van de werkplek, zoals obstakels op de werkvloer verwijderen die het tillen, dragen, trekken en duwen zwaarder maken;
  • de kwaliteit van het werkmaterieel, zoals transportmiddelen;
  • de manier waarop uw werknemers tillen, dragen, duwen en trekken. Met één arm is altijd zwaarder dan met twee armen.

Arbobesluit: Artikel 5.3 Beperken gevaren en risico-inventarisatie en –evaluatie.
 • Als de gevaren redelijkerwijs niet kunnen worden voorkomen, dan wordt de arbeid zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats zodanig ingericht, een zodanige productie- en werkmethode toegepast of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, dat de gevaren zoveel als redelijkerwijs mogelijk is worden beperkt en wordt in de RI&E aandacht besteed aan fysieke belasting. Er wordt met name gelet op: kenmerken van de last (omvang, stabiliteit, grip); vereiste lichamelijke inspanning (gewicht van de last); kenmerken van de werkomgeving (klimaat, temperatuur, vloeren, verplaatsingsafstanden); taakeisen (tilfrequentie, duur van het tillen, duw/trekfrequentie, duur van het duwen en trekken).

Arbobesluit: Artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken

Arbobesluit: Artikel 5.5 Voorlichting;
 • Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij sprake is van het handmatig hanteren van lasten wordt doeltreffende voorlichting en doeltreffend onderricht gegeven over:
  • de wijze waarop lasten gehanteerd worden;
  • de aan het handmatig hanteren van lasten verbonden gevaren voor hun veiligheid en gezondheid en de te nemen maatregelen om deze gevaren zo veel mogelijk te beperken. Aan de betrokken werknemers wordt adequate informatie verstrekt over het gewicht van de te hanteren last en, wanneer het gewicht van de last niet gelijk verdeeld is, over het zwaartepunt of de zwaarste kant van die last.

Arbobesluit: Artikel 5.6 Bijlagen richtlijn;
 • Met betrekking tot fysieke belasting worden de bijlagen I en II bij de richtlijn in acht genomen.

Meer informatie:
 
 
 

< terug naar vorige pagina